Ochrana osobních údajů

Privacy Policy

Ochrana údajů týkajících se uživatelů našich web stránek je pro nás nejvyšší prioritou a proto vynakládáme značné úsilí, abychom Vám pomohli cítit se bezpečně, když nám poskytujete Vaše osobní údaje při využívání našich webových stránek. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují pravidla a rozsah zpracování Vašich osobních údajů, Vaše práva a naše povinnosti jako i naši odpovědnost jako Provozovatele.

Přijali jsme účinná technická a organizační opatření, podle nejnovějších poznatků, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a tyto údaje zajistily proti neoprávněnému přístupu.

Provozovatel

OTTO BERG, s.r.o., vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 42445, se sídlem Jánská 452/7, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 26307120 (Dále jen: "Provozovatel" nebo "OTTO BERG")

Účel zpracování osobních údajů

OTTO BERG zpracovává osobní údaje uživatelů stránek za účelem řádného plnění závazků z kupních smluv uzavřených přes internetový obchod vedený na stránce www.ottoberg.cz (dále jen E-shop). To znamená takové údaje, které jsou potřebné zejména pro:

 • Registraci na webstránce
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Vypořádání obchodu
 • Dodávku zboží objednaného uživatelem
 • Uživatele, aby si mohl uplatnit svá spotřebitelská práva, která mu přísluší (např. Právo na odstoupení od smlouvy, právo na reklamaci zboží).

Pokud jste poskytli e-mailovou adresu a zároveň s tím souhlasili, aby Vám byly doručovány informace o nových produktech a speciální nabídky, OTTO BERG zpracovává Vaše údaje za účelem zaslání obchodních informací o současných módních trendech, speciálních nabídkách nebo výprodejích.

Typ dat:

OTTO BERG zpracovává následující osobní údaje, které jsou potřebné pro:

1. Přihlášení na Webstránku:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

2. Nákup na webstránce:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví (výběrem z nabídky Paní / Pán)
 • Doručovací adresa
 • Číslo telefonu
 • E-mailová adresa

3. Údaje, které jsou poskytovány Uživatelem dobrovolně:

 • Datum narození
 • IČO, pokud se jedná o společnost, pro účely správného vystavení faktury
 • DIČ (daňové identifikační číslo), pro účely správného vystavení faktury

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a Zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon").

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, vyjádřeným v okamžiku registrace na Webové stránce a v momentě potvrzení transakce provedené na Webové stránce.

Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů je dobrovolný, avšak odmítnutí udělení souhlasu Vám neumožní registrovat se a nakupovat přes Webstránku.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte následující práva:

Souhlas lze odvolat kdykoliv bez uvedení důvodu. Odvolání souhlasu se může týkat buď Vámi zvoleného účelu zpracování, např. odvolání souhlasu na zasílání obchodních informací nebo všech účelů zpracování. Pokud odvoláte souhlas pro všechny účely zpracování, váš Uživatelský účet na Webové stránce bude vymazán a vaše údaje již nebudeme zpracovávat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním a neovlivní žádné předchozí činnosti.

Kdykoliv můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali a to bez udání důvodu. Žádost o vymazání údajů nebude mít vliv na zpracování údajů před podáním žádosti t.j. neovlivní předchozí činnosti. Vymazání údajů znamená, že váš účet na Webové stránce bude vymazán a my nebudeme již více zpracovávat žádné Vaše osobní údaje.

Kdykoliv můžete namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů a to zcela nebo ve vztahu ke konkrétnímu účelu. Takovéto námitky nebudou mít vliv na zpracování údajů před doručením námitek. Podání námitek proti zpracovávání osobních údajů znamená, že Váš Uživatelský účet na Webové stránce bude vymazán a my nebudeme již více zpracovávat žádné Vaše osobní údaje.

Můžete požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování Vašich osobních údajů co se týče doby zpracovávací nebo rozsahu - budeme je zpracovávat v souladu s Vaší požadavkem. Omezení nebude mít vliv na zpracování údajů před doručením žádosti.

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu nebo o doplnění Vašich osobních údajů. Můžete to udělat i Vy osobně, po přihlášení se na Webstránku.

Máte právo požádat nás o přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, dalšímu provozovateli. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře, specifikujte obchodní jméno a adresu společnosti, jejíž máme Vaší údaje přenést a rozsah údajů, tj specifikujte které údaje máme přenést. Přenos bude proveden elektronicky a to neprodleně po tom jak nám potvrdíte Vaši žádost. Potvrzení žádosti je pro nás nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost dat a abychom si byli jisti, že žádost podala dotyčná osoba.

Kdykoliv nás můžete požádat, abychom Vás poskytli informaci v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jsme povinni informovat Vás nejpozději do jednoho měsíce od přijetí každé vaší žádosti o krocích, které jsme podnikli.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud není Váš Uživatelský účet na webstránce vymazán. Uživatelský účet může být vymazán na Vaši žádost, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud budete namítat proti zpracování Vašich osobních údajů nebo požádáte o jejich vymazání.

Naše systémy zachovají takové informace za účelem archivace Vašich transakcí v rozsahu údajů, jejichž uchování je potřebné pro uplatnění nároků jako např. právo na reklamaci během záruční doby, nebo pokud to vyplývá z legislativních požadavků, kterými jsme vázáni.

Komunikace ve vztahu k osobním údajům

Můžete nám poslat Vaše oznámení nebo žádost spojenou s osobními údaji prostřednictvím kanálu dle Vašeho výběru:

1. E-mailem na adresu: gdpr@ottoberg.cz

2. Poštovní zásilkou: OTTO BERG, s.r.o. Jánská 452/7 Brno-město, 602 00 Brno

Pověření pro zpracování osobních údajů

Ottoberg může svěřit zpracování osobních údajů svým obchodním partnerům v postavení zprostředkovatele, pokud je to nutné k uskutečnění transakcí, například správa web stránky internetového obchodu, příprava zboží, které jste si objednali a jeho přeprava nebo na oznamování obchodních informací, které připraví Ottoberg (týká se těch Uživatelů, kteří vyjádřili svůj souhlas se zasíláním obchodních informací).

Osobní údaje Uživatelů nebudou v žádném případě a žádným způsobem poskytovány třetím osobám, kromě účelů, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, což znamená zejména, že nebudou sdíleny s jinými subjekty za účelem zasílání marketingových materiálů třetích stran.

Osobní údaje Uživatelů Webstránky nebudou přenášeny mimo země Evropské Unie.

Obchodní informace - Newsletter

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru tak, že nám poskytnete Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a vyjádříte souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových informací. My využíváme newsletter na to, abychom Vás informovali o aktuálních nabídkách (např novém zboží, speciálních nabídkách nebo výprodejích). Máte možnost se kdykoliv odhlásit z odběru newsletteru jednoduchým zaklapnutím na odkaz v doručeném newsletteru nebo zasláním e-mailu na: gdpr@ozeta.sk

Oznámení o dostupnosti zboží

Na Vaši žádost Vám Ottoberg poskytne informaci o dostupnosti Vámi vybraného zboží elektronickými prostředky komunikace. Takové oznámení může být zasláno pouze za podmínky, že vyjádříte souhlas se zasíláním obchodních informací o zboží na E-shopu na vámi uvedenou e-mailovou adresu a se zpracováním osobních údajů společnosti Ottoberg. Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, ale odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nám neumožní, abychom Vás informovali od dostupnosti zboží.

Facebook plugin

Naše stránky obsahují plugin k sociální síti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkách je označen logem Facebooku. Tento plugin Vás přímo spojí s naším profilem na Facebooku. Facebook je pak schopen získat informaci, že jste navštívili naši stránku ze své IP adresy. Pokud navštěvujete naše stránky a jste přihlášeni na svém profilu na Facebooku, Facebook zaznamená informaci o návštěvě. Dokonce, i když nejste přihlášeni, Facebook může získat informace o IP adrese.

Chceme zdůraznit, že Facebook nám neposkytuje informace o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Facebook, nám nejsou známy. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se soukromí na portály Facebook, doporučujeme přímý kontakt s produktů nebo seznámit se s politikou ochrany osobních údajů portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl získávat informace ohledně vašich návštěv na našich stránkách, doporučujeme provést předchozí odhlášení z Vašeho účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně dat v Google Analytics

Naše stránky používají analytické mechanismy síťových služeb Google Inc. ( "Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace shromažďované soubory cookies jsou předávány na serveru Google nacházející se v USA a jsou archivovány.

Pokud je funkce anonymizace IP adresy zapnuta během používání našich webových stránek, Google zkracuje IP adresu uživatele. Týká se to členských zemí Evropské Unie a členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve vyjimečných případech je úplná IP adresa zasílána na server Google v USA a tam zkracována. Tímto způsobem bude funkce anonymizace IP adresy fungovat na našich webových stránkách. Na žádost operátora webových stránek používá Google shromážděné informace na analýzu používání webových stránek, přípravu reportů ohledně používání webových stránek a jiných služeb souvisejících s používáním internetu. IP adresa poskytnutá prohlížečem Uživatele v rámci programu Google Analytics není ukládána spolu s jinými údaji Google.

Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies ve webovém prohlížeči. Avšak v takovém případě úplné používání všech funkcí webových stránek nebude možné. Kromě toho Uživatel může zablokovat ukládání údajů shromážděných soubory cookies, týkajících se používání webových stránek (včetně IP adresy) a jejich zasílání do Google, jakož i poskytování těchto údajů prostřednictvím Google tak, že stáhne a nainstaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookies

Webstránka internetového obchodu používá "cookies" s cílem zajistit řádného fungování webového rozhraní. Cookies jsou malé soubory, které umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. Počítač, smartphone atd.) Povšimněte si specifické informace týkající se používaného zařízení. Informace uložené v souborech cookies se používají o.i. na reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud tato nastavení nezměníte, budou soubory cookies uloženy do paměti zařízení. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost Webstránky.

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?

Řada našich stránek používá cookies, abychom uchovali:

 • vaše preference zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;
 • skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);
 • skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookie na této webové stránce.

Stejně některé videa, které jsou součástí našich stránek, používají soubory cookie na anonymní sběr statistických údajů o tom, jak jste se tam dostali a které videoklipy jste si prohlédli.

Soubory cookies ukládá i Europa Analytics – služba Evropské komise, která měří efektivitu a účinnost webových stránek na portálu EUROPA.

Povolení použití souborů cookie není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookie můžete vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že určité funkcionality webu nebudou fungovat tak, jak by měli.

Informace ukládané v souborech cookie se nepoužijí na vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookie se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu.

POUŽÍVÁME I JINÉ SOUBORY COOKIE?

Některé z našich stránek nebo podřízený web mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookie poskytnuty podrobné údaje o jejich použití. Komise vás může požádat, abyste souhlasili s uchováním těchto souborů cookie.

JAK KONTROLOVAT SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.